top of page
Bilder - Webbsida (18).png

Affärsutveckling Och Rådgivning

Inom branschen för personlig assistans är det mest förekommande scenariot att en liten andel av kunderna representerar en majoritet av vinsten i bolaget.

Anledningen är ofta att bolagen saknar verktyg för att analysera den administrativa personalens arbetsförmåga. Vilket leder till att företagets kostnader blir svåra att minimera. I våra tidigare arbeten med assistansbolag har vi lyckats vända uppdragsgivarens vinstmarginaler till siffror på omkring 9 till 11 procent, utan att kvalitén påverkas.

Oavsett vart i er tillväxtresa ni befinner er

För att skapa en hållbar tillväxt krävs rätt förutsättningar. Vi ger konkreta råd och stöd till nystartade företag och hjälper redan etablerade verksamheter att växa. Med våra strategier kan vi exempelvis snabbt identifiera vilka brukare som är mest lönsamma, samt hitta lösningar till att öka vinsten för nya och mindre lönsamma kunder.

 

Vi tillhandahåller lösningar på komplexa problem, säkerställer att processen hanteras framgångsrikt och levererar alltid det önskade resultatet i tid. Vi verkar på ett personligt och proaktivt förhållningssätt där vi tar oss tiden att lära känna ert bolag, först era ambitioner för att därefter skapa unika lösningar för varje specifikt skede.

Förvärva ett assistansbolag

Vi erbjuder konsultation för er som vill förvärva ett assistansbolag, så att ni kan driva bolaget i rätt riktning. Vi finns med som ett stöd från början och visar hur ni efter bästa förmåga kan skapa en hållbar och god lönsamhet.

När ni förvärvar ett assistansbolag är det givetvis inte alltid nödvändigt att samtliga anställda tjänstemän följer med till ert bolag.   

Kontaka oss

Genom rätt kompetens hjälper vi er hela vägen!

bottom of page