top of page

Intervju

Fria Valet Vård och Omsorg AB, grundare berättar

Intervju med tidigare grundare, 2024-01-29: En försäljningsresa tillsammans med Din Företagsmäklare.

Inledning

Denna presentation ger en inblick i försäljningsresan för Fria Valet Vård och Omsorg AB, där vi utforskar grundarnas erfarenheter och reflektioner under försäljningsprocessen med Din Företagsmäklare. Vi delar in berättelsen i tre faser – innan, under och efter försäljningen – för att ge en djupare förståelse för de emotionella och praktiska aspekterna av att sälja ett företag man har byggt upp.

Sammanfattningsvis

"Vi hade inga förväntningar på att det skulle gå så smidigt. Trodde att det skulle ta längre tid."

 

- Detta uttrycker Fria Valets initiala syn på försäljningsprocessen som överträffade alla förväntningar.

1. Innan försäljningsprocessen:

1.1 Bakgrund och Beslut

Företaget grundades på grund av ett direkt behov inom vår egen familj, och vi växte snabbt tack vare starka kundrekommendationer," förklarar Gulled. Ett snabbt växande kundantal drev fram ett strategiskt beslut att fokusera mer målinriktat genom att sälja kunddelen av verksamheten.
 

1.2 Förväntningar inför försäljningen

"Kontakten med Din Företagsmäklare kom genom en stark rekommendation. Vi blev snabbt imponerade av mäklarens djupa förståelse och effektivitet," delar Gulled.

2. Under försäljningsprocessen:

2.1 Effektivitet och tidslinje

"Processen var överraskande snabb, mycket tack vare mäklarens omfattande nätverk," säger Gulled, som betonar hur överraskade de var över hastigheten i processen.

2.2 Expertis och stöd

"Robels expertis inom vår bransch var oerhört värdefull, och han förstod våra unika behov utan att vi behövde förklara," framhåller Gulled om mäklarens roll under processen.

2.3 Upplevelser och överraskningar

"Alltid tillgänglig, alltid trevlig och gjorde det bekvämt för oss. Vi blev positivt överraskade av hur bekväma vi blev att kräva mer och förstå vårt värde," delar Gulled.

3. Efter försäljningsprocessen:

3.1 Övergång och nöjdhet

"Vi var väldigt nöjda med priset. Även om tiden var emot oss, fick vi ett erbjudande som reflekterade det värde vi hade byggt upp," reflekterar Gulled om slutpriset.

3.2 Bolagets framtid

"Vi ser positivt på bolagets framtida potential under nya ägare. Vi är nöjda med övergången och bolagets fortsatta möjligheter," förklarar Gulled om framtiden efter försäljningen.

3.3 Reflektioner över försäljningsprocessen

"Att få så många bud från seriösa parter bekräftade den kvalitet och det värde vi hade skapat. Robels transparens och noggrannhet i processen var imponerande," avslutar Gulled.

4. Avslutande ord:

Tack för att ni delade er erfarenhet och för det förtroende ni visat oss genom hela försäljningsprocessen. På Din Företagsmäklare är vi stolta över att ha kunnat stödja er genom denna viktiga övergång och ser fram emot att fortsätta erbjuda våra tjänster till andra som söker en lika framgångsrik försäljningsupplevelse.

bottom of page