top of page
företagsmäklare

Välkommen till Din Företagsmäklare i Göteborg

Välkommen till Din Företagsmäklare i Göteborg, en pionjär inom företagsförmedling särskilt inom vård- och omsorgssektorn. Med vår specifika inriktning och vårt engagemang skapar vi optimala förutsättningar för både köpare och säljare i regionen.

företagsmäklare

Vad vi erbjuder

Komplett tjänsteutbud för varje företags behov. Som din företagsmäklare i Göteborg erbjuder vi ett brett utbud av tjänster, från förberedande rådgivning till den slutliga överlåtelsen. Vi bistår med allt från försäljningsförberedelser till utförande av omfattande marknadsanalyser.

Företagsmäklare med särskild kompetens

Med djupgående expertis och lång erfarenhet inom vård- och omsorgssektorn garanterar vi professionell hantering av dina affärer. Vi känner till branschens komplexitet och använder vår kunskap för att leverera exceptionella resultat.

Lokala insikter: Göteborg

Vår erfarenhet i Göteborg, där vår verksamhet har sina rötter och där ledningsgruppen har över 14 års erfarenhet av att tidigare driva bolag inom vård och omsorg, gör oss till experter på den lokala marknaden. Vi använder vår omfattande lokalkännedom och starka kontaktnät för att maximera fördelarna i varje affär.

Kontakta oss

Är du redo att påbörja processen att sälja eller förvärva ett företag? Kontakta Din Företagsmäklare i Göteborg för en första konsultation där vi utforskar dina behov och diskuterar hur vi kan stödja dig i att uppnå dina affärsmål 

Erfarenheter från våra nöjda kunder 

Fria Valet Vård och Omsorg AB:

 

'Vi hade inga förväntningar på att det skulle gå så smidigt. Trodde att det skulle ta längre tid.'

 

- Detta uttrycker Fria Valets initiala syn på försäljningsprocessen som överträffade alla förväntningar.

företagsmäklare vård och omsorg

Flexibla villkor och klar affärsmodell 

I Göteborg är vi stolta över vårt mod att bryta med konventionella normer tack vare vår djupa tillit till vårt team av kunniga mäklare. Vår affärsmodell är utformad för att vara både flexibel och förståelig, med en fast avgift för varje objekt. Detta innebär att du inte binder dig till några komplexa avtal och kan fritt välja det alternativ som passar dina behov bäst.

Försäljningsprocessen: Steg för steg

  1. Sekretessavtal - Ett kritiskt första steg som skyddar alla inblandade parter.  

  2. Bolagspresentation - Vårt team genomför en grundlig granskning av ditt bolag, utarbetar ett informationsmemorandum och presenterar sedan ditt företags värde och potential för vårt omfattande nätverk.  

  3. Skriftligt bud - Steget där din affär börjar ta form.  

  4. Avsiktsförklaring - Ett ömsesidigt löfte om att fortsätta processen.  

  5. Due diligence - En omfattande granskning av företagets verksamhet.  

  6. Köpeavtal - Förberedelser inför den slutgiltiga överenskommelsen.  

  7. Signering - Det slutliga steget där avtalet signeras och en ny era börjar.

Hjälp för alla typer av företagsbehov

​Vi på Din Företagsmäklare i Göteborg förstår att varje företag har unika behov. Vårt team är specialiserat på att hantera komplexa situationer och erbjuder lösningar som uppfyller specifika krav. Detta oavsett om det gäller inkråmsöverlåtelser, höga regelkrav, konkurssituationer eller försäljning av nystartade företag utan kundavtal.

Varför välja oss som din företagsmäklare i Göteborg

Vår position som en innovativ och drivande mäklarbyrå gör oss till det självklara valet för dig som söker expertis specifikt inom vård och omsorg. Vi är kända för vår förmåga att skapa skräddarsydda och framgångsrika lösningar.

bottom of page