top of page
DFM - Omslagsbilder.jpg

Due Diligence

Specifikt anpassad efter vård- och omsorgsbolag

En due diligence-kontroll innebär bland annat noggrann undersökning av de ekonomiska, juridiska, skattemässiga och finansiella omständigheterna för ett företag.

Idag är denna typ av analys mer eller mindre nödvändig så snart ett företag inleder relationer med affärspartners, vid investeringsbeslut, samt vid förvärv av företag.

Vi skräddarsyr hela Due Diligence processen

I samband med ett företagsförvärv är det viktigt att ni som investerare säkerställer relaterade risker och möjligheter genom en företagsundersökning anpassad efter vård- och omsorgsbolag.

 

Vi skräddarsyr hela Due Diligence processen tillsammans med er, därefter genomförs en behovsanalys. Resultatet för undersökningen ger dig som köpare rätt beslutsunderlag som kommer att ligga till grund för avtalsförhandling.

Kontaka oss

Genom rätt kompetens hjälper vi er hela vägen!

bottom of page